top of page

video inspelningar .....


Vi ha gjort ett brett urval av videoinspelningar i samband med SE. Bland annat SE-Intro med Bea. Men också för att göra dig bekant med erfarenheter de har gjort - både studenter, assistenter och våra lärare. Erfarenheter - i samband med studier och användning av SE.

Och sedan deras inre processer under loppet av utbildningen.

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Del 1 / den första delen av en kort introduktion till SE. Se videoinspelning där Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen - SEP ger studentarna en kort introduktion till SE i Visby på Gotland 3-4-augusti 2019

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Del 2 / den andra delen av en kort introduktion till SE. Se videoinspelning där Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen - SEP ger studentarna en kort introduktion till SE i Visbt på Gotland 3-4-augusti 2019

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar Studenter från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar Assistenter från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar vår Lärare från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

bottom of page