Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Del 1 / den första delen av en kort introduktion till SE. Se videoinspelning där Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen - SEP ger studentarna en kort introduktion till SE i Visby på Gotland 3-4-augusti 2019

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Del 2 / den andra delen av en kort introduktion till SE. Se videoinspelning där Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen - SEP ger studentarna en kort introduktion till SE i Visbt på Gotland 3-4-augusti 2019

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar Studenter från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar Assistenter från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

Logo-SE-Utb-Erfarenheter-0300-0075.png

1 Klicka på bilden

Här berättar vår Lärare från grupp 5 om sina erfarenheter av att se - vad det har betydd för dem personligen och vilken betydelse det har haft för deras arbete som terapeut.

  • Facebook
  • Vimeo
  • YouTube