top of page

se-utbildning / grupp 9 .....

 

Utbildningen består av tre nivåer : Beginning, Intermediate och Advanced level. Varje nivå består igen av två delar, modul I och II. Utbildningen pågår i 3 år med två moduler per år. Modulerna kommer att ligga med en under våren och en under hösten - eller tvert om, sammanlagt 12 dagar, med 216 undervisningstimmar på 3 år. Det krävs 18 timmar Individual Sessioner / Egenterapi och 18 timmars Handledning för att bli godkänd Somatic Experiencing terapeut.

Individual Sessioner / Egenterapi och handledning kan göras både i grupp och individuellt. Ett visst antal timmar med Individual Sessioner / Egenterapi skall dock göras individuellt. Utöver detta skall 3 timmar med Handledning i grupp göras med en internationell lärare som handledare.

Live / Adress  :  Metanoova, Götgatan 11, SE-116 46 Stockholm


Språk ......................... : Engelska

Time schedule for SE Utbildningen - grupp  :

Logo-SE-Utb-Beginning 1-0300-0075.png

21.01 - 26.01 2025

SE Utbildningen / Beginning 1 med : Kavi Gemin
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

Logo-SE-Utb-Beginning 2-0300-0075.png

02.09 - 07.09 2025

SE Utbildningen / Beginning 2 med : Kavi Gemin
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

Logo-SE-Utb-Intermediate 1-0300-0075.png

25.04 - 30.04 2026

SE Utbildningen / Interm 1  m / Doris Rothbauer
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

Logo-SE-Utb-Intermediate 2-0300-0075.png

24.09 - 29.09 2026

SE Utbildningen / Interm 2  m / Doris Rothbauer
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

Logo-SE-Utb-Advanced 1-0300-0075.png

09.04 - 14.04 2027

SE Utbildningen / Advanced 1 m / Abi Blakeslee
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

Logo-SE-Utb-Advanced 2-0300-0075.png

14.10 - 19.10 2027

SE Utbildningen / Advanced 2 m / Abi Blakeslee
Klicka på bilden, ock få översikt över kursinnhåll.

 

Du förbinder dig med kontrakt till en nivå i taget, om inte något annat är avtalat. För att bli certifierad som Somatic Experiencing terapeut, skall hela utbildningen med det nödvändiga antalet egenterapi och handledning vara genomförda. Frånvaro från undervisningen kompenseras genom att missade dagar tas igen på samma nivå i en annan utbildningsgrupp. Om frånvaron gäller endast en eller två dagar, måste man se på videoinspelningen av undervisningen på särskild studentweb. I sådant fall krävs också en timmes handledning per missad undervisningsdag med demonstration och instruktion i kursdagens praktiska övningar.

Detta bekostas av studenten.

bottom of page