top of page

somatic experiencing : 2 dagars intro

För att börja på SE utbildningen måste du gå en 2 dagars intro med Erika Beata ( Bea ) Thorkildsen, SEP

Vi arrangerar fem 2-Dagars Introduktions Kurs i Somatic Experiencing metoden i loppet av 2020 - två i Stockholm och ett i Visby. Du introduceras i de grundläggande neuro fysiologiska principerna i Somatic Experiencing-teorin, som är utvecklad av Dr Peter Levine. Han arbetar med arousal reglering i det autonoma nervsystemet vid behandling av trauma. Hans utgångspunkt är att människan under rätta betingelser har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering av för psyket och nervsystemet överväldigande händelser (trauman).

 

Du får en inblick i teori och kännedom av begrepp som pendulering, titrering, under- och överkoppling. Även en förklaring av disscosiations begreppet så som man uppfattar det inom SE. På kursen fördjupar vi oss i hur trauma påverkar alla nivåer i hjärnan och hur barndomstrauma får konsekvenser för utveckling av den vuxna personligheten. Det kommer att förklaras hur en effektiv terapi också vill stödja en somatisk process. Vi visar hur ”frusna” instinktiva reaktioner i reptilhjärnan kan genomföras och hur nervsystemet därmed kommer i en bättre balans.

 

Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med de grundläggande överlevnads responserna som orienterings, flykt-, kamp-, och frysreaktioner som är aktiva och inte de högre hjärnfunktionerna. Med denna insikt är SE-metoden framtagen. Det neurobiologiska perspektivet är mycket viktigt att förstå vid användande av SE-metoden. Särskilt betonar vi hur relationen mellan sympatikus- och parasympatikus-aktivering fungerar i kroppen i normala friska förhållanden. Men även hur dessa har frusit hos en traumatiserad klient. Du kommer också att få demonstrationer av olika tekniker som behandlar trauma aktivering. Metoden är ett gott komplement och går lätt att integrera med annan behandling och andra metoder som du har sedan tidigare. Denna kurs är även för dig som jobbar inom organisationer och ledarskap.

Max 10 personer kan vara med på varje SE intro.

Om det inte är möjligt för dig att vara med varje dag - är det möjligt att göra detta via Zoom. Anmälan : se nederst på sidan

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

16.03 - 17.03 2024 : Live i Stockholm !

Tider : 1. dag Lördag Kl 10 -16 / 2. dag Söndag Kl 10 -16
Plats : Live i Stockholm  / On-Line Zoom : Svenska
Pris : SEK 4.000  ex. Moms

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

11.05 - 12.05 2024 : Live i Stockholm !

Tider : 1. dag Lördag Kl 10 -16 / 2. dag Söndag Kl 10 -16
Plats : Live i Stockholm  / On-Line Zoom : Svenska
Pris : SEK 4.000  ex. Moms

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

31.08 - 01.09 2024 : Live i Stockholm !

Tider : 1. dag Lördag Kl 10 -16 / 2. dag Söndag Kl 10 -16
Plats : Live i Stockholm  / On-line Zoom : Svenska
Pris : SEK 4.000  ex. Moms

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

19.10 - 20.10 2024 : Live i Stockholm !

Tider : 1. dag Lördag Kl 10 -16 / 2. dag Söndag Kl 10 -16
Plats : Live i Stockholm  / On-Line Zoom : Svenska
Pris : SEK 4.000  ex. Moms

Logo-SE-Utb-Introduktion-0300-0075.png

02.11 - 03.11 2024 :  On-Line / Zoom !

Tider : 1. dag Lördag Kl 10 -16 / 2. dag Söndag Kl 10 -16
Plats : On-Line Zoom : English ...............................
Pris : SEK 4.000  ex. Moms

 
Anmälan ....................................


 

Thanks! Message sent.

bottom of page