somatic experiencing

institutet i sverige

 

Grupp 6 fortsätter med Beginning 2 hösten 2020. En helt ny grupp : Grupp 7, startar upp redan hösten 2021.

 Beginning                                Tider för Grupp  7  :

Beginning 1 & 2 .... : 28.10 - 02.11 2021

31.03 - 05.04 2022 

Intermediate 1 & 2 : 15.10 - 20.10 2022

23.03 - 28.03 2023

Advanced 1 & 2 ... : ??.?? - ??.?? 2023

??.?? - ??.?? 2024

  

Del 1

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 1.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-01-0300-

Del 2

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 2.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-02-0300-

Somatic Experiencing ® ( SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden. Utbildningen av den första gruppen är redan igång i Norge och många fler har sedan dess visat intresse för att lära sig Somatic Experiencing ® ( SE ).

Traumaförståelse och behandling har visat sig vara en viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE-metoden integreras lätt med andra behandlingsmodaliteter.

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftigheten och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få information, beställa föredrag, delta i en introduktionskurs eller anmäla dig till SE-utbildningen.

SE Institutet i Sverige

Drottningholmsvägen 4, Tr 01, Kungsholmen, SE-112 42 Stockholm, Sweden

Mob nr : + 47 9795 8797

Mail address : bea@se-terapi.se / bea@se-terapi.no

  • Facebook
  • Vimeo
  • YouTube