top of page

somatic experiencing
institutet i sverige
 

 

Grupp 7 fortsätter med Advanced 2  : 11.04 - 16.04 / 2024

Grupp 8 fortsätter med Beginning 2  : 23.10 - 28.10 / 2023

Grupp 9, en helt ny grupp, startar med
Beginning 1 :
21.01 - 26.01 / 2025

Beginning 2 :

02.09 - 07.09 / 2025

SE Intro kurserna m Bea

16 - 17 Mars 2024 ----- Live i Stockholm
11 - 12 Mai 2024 ------- Live i Stockholm
31 Aug - 01 Sep ------- Live i Stockholm
19 - 21 oktober --------- Live i Stockholm
02 - 03 november --
in english
on Zoom

Max 10 personer kan vara med på varje SE Introkurs
Om du inte kan vara med alla dagar är det möjligt att
göra detta On-Line / via Zoom. Språk : Svenska .......


SE Utbildningen / Grupp 7

Advanced -------1 & 2 :
29.08 - 03.09 2023 / 11.04 - 16.04  2024


Live i Stockholm. Språk :  Engelska ......


SE Utbildningen / Grupp 8


Beginning ... 1 & 2 :
17.04 - 22.04 2023 / 23.10 - 28.10 2023

Intermediate 1 & 2 :
28.05 - 02.06 2024 / 03.09 - 08.09 2024


Advanced ....1 & 2 :

13.03 - 18.03 2025 / 13.11 - 18.11 2025

Live i Stockholm. Språk :  Engelska .......


SE Utbildningen
 / Grupp 9

Beginning ... 1 & 2 :
21.01 - 26.01 2025 / 02.09 - 07.09 2025


Intermediate ... 1 & 2 :
25.04 - 30.04 2026 / 13.10 - 18.10 2026

Advanced ... 1 & 2 :
09.04 - 14.04 2027 / 14.10 - 19.10 2027


Live i Stockholm. Språk :  Engelska .......

Del 1

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 1.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-01-0300-

Del 2

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 2.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-02-0300-

Somatic Experiencing ® ( eller SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden. Utbildningen av den första gruppen är redan igång i Norge och många fler har sedan dess visat intresse för att lära sig Somatic Experiencing ® ( SE ).

Traumaförståelse och behandling har visat sig vara en viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE-metoden integreras lätt med andra behandlingsmodaliteter.

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftigheten och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få information, beställa föredrag, delta i en introduktionskurs eller anmäla dig till SE-utbildningen.

Ansökan till SE utbildningen.

 

För att börja på SE utbildninge startar du först med Beginning Level 1 och 2. När du har genomfört de två modulerna på Beginning Levels kan du bli antagen till nästa nivå som är Intermediate och Advanced Levels. Anmälan är bindande för en nivå i taget ( 2 x 6 dagar ). Det är ett krav att du har deltagit i en SE-introduktionskurs innan du kan ansöka som student till SE utbildningen. Du ansöker med att senda oss din CV och ett foto som skickas till : bea@se-terapi.se eller jorgen@surrender.no

SE Institutet i Sverige

Drottningholmsvägen 4, Tr 01, Kungsholmen, SE-112 42 Stockholm, Sweden

Mob nr : + 47 9795 8797

Mail address : bea@se-terapi.se

Thanks! Message sent.

bottom of page