somatic experiencing

institutet i sverige

 

Grupp 6 fortsätter med Intermediate 2 09-14 September 2021. En helt ny grupp : Grupp 7, startar upp i år - hösten 2021

 Beginning
 
Tider för SE Intro ...................................

SE Intro med Bea  09 - 10 Oktober 2021
SE Intro med Bea 
27 - 28 November 2021
SE Intro med Bea  08 - 09  Januari 2022

Alla Intros er på svenska

Tider för nya SE Utbildningen / Grupp  7

Om du inte kan vara med alla dagar
är det möjligt att göra detta On-Line / via Zoom.


Beginning ---------  1 A : 28.10 - 31.10 2021
Beginning ---------  1 B : 27.01 - 30.01 2022
Beginning ---------     2 : 31.03 - 05.04 2022
Intermediate --1 & 2 : 15.10 - 20.10 2022
23.03 - 28.03  2023
Advanced -------1 & 2 : ??.?? - ??.?? 2023
??.?? - ??.??  2024

Utbildningen er på engelska


Anmälan - se nederst på sidan .............

  

Del 1

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 1.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-01-0300-

Del 2

Presentation av SE i Stockholm den 20. September 2018 med vår lärare på SE Beginning och Intermediate / Grupp 6 : Ariel Giaretto, SEP.  Klicka på Thumbnails för at titta på Video innspelning - Del 2.

SE-Intro ved Ariel Giaretto-Del-02-0300-

Somatic Experiencing ® ( eller SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden. Utbildningen av den första gruppen är redan igång i Norge och många fler har sedan dess visat intresse för att lära sig Somatic Experiencing ® ( SE ).

Traumaförståelse och behandling har visat sig vara en viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE-metoden integreras lätt med andra behandlingsmodaliteter.

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftigheten och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få information, beställa föredrag, delta i en introduktionskurs eller anmäla dig till SE-utbildningen.

SE Institutet i Sverige

Drottningholmsvägen 4, Tr 01, Kungsholmen, SE-112 42 Stockholm, Sweden

Mob nr : + 47 9795 8797

Mail address : bea@se-terapi.se

bea@se-terapi.no

Anmälan.................................................

Thanks! Message sent.