Utbildning som Somatic Experiencing ® Practitioner ( SEP ) i Sverige

Utbildningen startar den 03-05 Februari 2017 i Sverige. Anmälan till utbildningen Information som skickas över hemsidan är säker. Anmälan till utbildningen

Studentweb

03.02-05.02 / 16.06-18.06 2017 startar en helt ny utbildning för behandling av psykiska trauman i Sverige. Med SE Beginning 1A och 1B. Somatic Experiencing ® ( SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen. I dagligt tal kallas denna formen av behandling för SE-metoden. Utbildningen av den första gruppen är redan igång i Norge och många fler har sedan dess visat intresse för att lära sig Somatic Experiencing ® ( SE ).

Traumaförståelse och behandling har visat sig vara en viktig komponent i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE-metoden integreras lätt med andra behandlingsmodaliteter.

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftigheten och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att få information, beställa föredrag, delta i en introduktionskurs eller anmäla dig till SE-utbildningen.

2 dagars intro kurs den 07-08 Jan 2017 / 28-29 Jan 2017 Address : Drottningsholmsvagen 4 / Stockholm

KURSPRISET

Från Grupp 5 kostar varje kursdel á 6 dagars undervisning SEK 12.000 exkl moms / SEK 15.000 med moms. Totalpriset för hela utbildningen är 6 X SEK 12.000 = SEK 72.000 exkl moms / SEK 90.000 med moms.

Detta inkluderar inte boende och mat. Boende och mat för varje kursdel á 6 dagar kostar SEK 2.400 + SEK 1.500

Skulle du bli förhindrad från att delta, behöver du avboka minst 2 veckor före kursstart för att kursavgiften ska kunna återbetalas minus en administrationsavgift på Kr 500,- Vid senare avbokning ingen återbetalning.

Send din ansökan til :

post@somaticexperiencing.se

© LÄKARTIDNINGEN Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador av: Jan Beskow, professor emeritus, sektionen för psykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborg

http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=17317

Läs intervjuen med Erika Beata Thorkildsen i samband med terapi till offren efter terrorangrepet i Oslo och på Utøya i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

Sist oppdatert: 05/01-2017 16:55

Somatic Experiencing® Institutet Sverige